Accoya®: naaldhout met alle voordelen van tropisch hardhout

Damwand Accoya 2.JPG
maandag, 08 april 2013

Snelgroeiend naaldhout met alle voordelen van tropisch hardhout

Accoya® goed alternatief voor tropisch hardhout

Accoya® wordt gemaakt van hout uit duurzaam beheerde bossen en doet qua duurzaamheid, dimensiestabiliteit en schoonheid niet onder voor tropisch hardhout. Bij de productie van Accoya® hout wordt snelgroeiend naaldhout, door middel van een gifvrij proces genaamd acetylatie, gemodificeerd tot een nieuw duurzaam en dimensiestabiel product. Bijkomend voordeel is dat dit op zeer milieuvriendelijke wijze gebeurt. Accoya® is dan ook Goldlabel Cradle to Cradle gecertificeerd.

Geacetyleerd hout kennen we al sinds de 20‘er jaren. Het proces werd echter pas commercieel interessant toen Accsys Technologies in 2006 een productie omge- ving in Arnhem creëerde voor dit product en het op de markt verkrijgbaar werd. Initieel was Accoya® bedoelt als vervanger voor ondermeer meranti in met name de kozijn industrie. In 2009 kwam Haverslag Afrasteringen en Beschoeiingen bv voor het eerst in aanraking met Accoya®. Wij zagen al snel dat dit hout door zijn unieke eigenschappen ook in de grond-, weg- en waterbouw in tal van toepassingen kon worden verwerkt. Met name de garan- tietermijn van 25 jaar bij grond/ water contact en de garantietermijn van 50 jaar bij toepassingen boven de grond klonken ons als muziek in de oren, dit omdat op- drachtgevers steeds vaker een technische levensduur van 25 jaar voorschrijven. Naast de technische eigenschappen op basis waarvan Accoya® al bestaansrecht heeft, zijn het met name de milieuvrien- delijkheid van het productie proces en de hoge ecologische waarde van dit product, die ons hebben doen besluiten dealer van Accoya® te worden. Accoya® is in onze ogen het ultieme voorbeeld van een renewable source. We gebruiken een boom die binnen 30 jaar naar volledige wasdom groeit om er een product van te maken dat een veelvoud van deze groeitijd zijn waarde zal behouden. Dit houdt in dat er binnen de technische levensduur van Accoya® meer dan één generatie bomen terug zullen groeien.

Dit staat in schrijnend contrast tot het gebruik van tropisch hardhout. Bij het gebruik van tropisch hardhout kappen we een boom die enkele honderden jaren heeft moeten groeien. Deze groeitijd is noodzakelijk om de boom voldoende tijd te geven om kernhout te vormen. Uit deze bomen halen wij producten die zeker bij gebruik als damwand en/of beschoeiing ( bij grond/water contact ) nooit langer mee zullen gaan dan een fractie van de groeitijd van een nieuwe boom. De duur- zaamheidsklasse 1 aanduiding voor deze houtsoorten staat voor een “verwachte” technische levensduur van 25 jaar. Waar- bij de duurzaamheidsklasse alleen voor het kernhout van toepassing is. Effectief valt slechts een deel van deze boom in de voornoemde duurzaamheidsklasse. Ac- coya kent een 100% duurzaamheidsklasse 1 omdat Accoya® door en door gemodifi- ceerd is. Het rendement per gekapte boom is hierdoor vele malen hoger dan bij de kap van tropisch hardhout. Met of zonder FSC-certificering blijft het een feit dat deze bomen nooit snel genoeg kunnen groeien om aan de steeds maar toenemende vraag naar deze houtsoorten te voldoen. Het resultaat is dan ook een nog steeds toenemende snelheid van ontbossing van de tropische regenwouden. Gemodificeerde houtsoorten als bijvoorbeeld Accoya® bieden in ieder geval een alternatief voor kap van tropisch hardhout voor het toepassen in de grond-, weg- en waterbouw. Dat we enkel en al- leen hierdoor niet kunnen voorkomen dat de kap van deze groene longen doorgaat is een feit. Het is echter in ieder geval een goed begin. Haverslag Afrasteringen en Beschoeiingen is een bedrijf dat zich toelegt op de productie en montage van damwanden/ beschoeiingen en wildrasters. In de afgelopen 10 jaar hebben wij ons steeds meer toegelegd op fauna oplossingen en wildgeleiding. Een goed voorbeeld hiervan is de realisatie van wildrasters en faunavoorzieningen ten behoeve van de verbreding van de A12 Poort van Bunnik. Wij hebben hier ondermeer ruim 35 km wildrasters met de daarbij behorende terugkeervoorzieningen gerealiseerd. Daarnaast zijn er in dit project ook ruim 80 stuwen en enkele honderden meters damwand uit Accoya® geplaatst. Doordat hier enkel Accoya® hout is toe- gepast kennen deze voorzieningen allen een technische levensduur die beduidend langer is dan de onderhoudstermijn van 20 jaar. De traditioneel veel toegepaste rasterpalen uit kastanje en robinia gaan regulier niet langer dan een jaar of 10/12 mee. Het gebruik van Accoya® levert een aanzienlijke reductie in de total cost of ownership op. Dit onderschrijft onze stelling dat Accoya® niet alleen het goedkoopste alternatief voor tropisch hardhout is, maar in veel gevallen ook beter toepasbaar is dan reguliere hout- soorten. Met betrekking tot de stuwen en damwanden zal de technische levensduur van deze voorzieningen uit Accoya® aanzienlijk langer zijn dan bij uitvoering in tropisch hardhout. Total cost is Accoya® het beste alternatief. Naast voornoemde producten willen wij nog een aantal minder vanzelfsprekende toepassingen van Accoya® benoemen. In de grond-, weg- en waterbouw wordt er bij de constructie van kunstwerken vaak primair naar materialen als (gewapend) beton en staal gekeken, meestal ingegeven door constructieve eisen. Voor deze materialen wordt vaak gekozen als er een verwachte technische levensduur van 75 jaar of langer staat voorgeschreven, ook Accoya® voldoet aan deze verwachte technische levensduur. De realisatie van ondermeer een tweetal verkeersbruggen te Sneek in de zwaarste verkeersklasse onderschrijven dit. Wij zouden dan ook aandacht willen vragen voor de toepas- baarheid van Accoya® bij realisatie van ondermeer geluidsschermen, lichtmasten en tal van andere GWW producten. 

Wanneer wij als samenleving een betere balans tussen mens en planeet ambiëren zal met name het gebruik van al maar schaarser wordende bronnen onder de loep moeten worden genomen. Met name het gebruik van renewable sources verdient hierbij aandacht. Aanbeste- dingsvormen als design en construct en het best value criterium bieden hier vol- doende mogelijkheden. Wij constateren dat het gebruik van tropisch hardhout, onder druk van de maatschappelijke weerstand, jaarlijks minder wordt. Enkele overheden en semi-overheden wensen al geen gebruik meer te maken van deze houtsoorten. Wij stellen ons dan ook tot doel hier ondermeer door de toepassing van Accoya® een substantiële bijdrage aan te leveren.

Jeroen Nijhof Directeur

Haverslag bv

* hier in pdf te vinden.