Wildrasters en faunavoorzieningen

Wild- of faunarasters hebben als doel het beschermen of geleiden van wilde dieren. De naam van het raster geeft aan voor welke diersoort deze bedoeld is, bijvoorbeeld kleinwildraster, dassenraster, grofwildraster, zwartwildraster en reewildraster. 

Voor de bescherming en geleiding van meerdere diersoorten zijn er combi rasters ontwikkeld. Dergelijke combirasters zijn veelal opgebouwd uit meerdere gaassoorten. Voor amfibieën en reptielen kunnen de rasters worden voorzien van een (gesloten) geleidewand.

Dieren die onverhoopt aan de verkeerde zijde van een raster terechtkomen moeten de gelegenheid krijgen om weer aan de juiste zijde te komen. Hiervoor zijn speciale terugkeervoorzieningen ontwikkeld, zoals insprongen en dassenkleppen.

Verder biedt Haverslag diverse aanvullende voorzieningen, zoals wildkerende poorten en hekken, wildroosters, valgoten voor amfibieën, slootovergangen, overstapjes en slangdoorvoeren. Ook levert Haverslag diverse oplossingen voor faunapassages.

Haverslag heeft deze faunavoorzieningen ondergebracht in een speciale faunalijn: sustainable wildlife systems (SWS).