Damwanden en beschoeiingen

Beschoeiingen (ook wel betuiningen genoemd) en damwanden worden toegepast om uitspoeling van sloten en beken te voorkomen. Ook kunnen deze gebruikt worden om hoogteverschillen in het terrein of waterniveau op te vangen. Het waterniveau kan met behulp van een verstelbare stuw geregeld worden. Wij hebben ruime ervaring in het toepassen van de verschillende soorten beschoeiingen en damwanden. Van de natuurlijke wilgentenenbeschoeiing tot aan de strakke beton en vezelbeton variant. Ook de randwerkzaamheden die bij deze toepassingen voorkomen kunnen wij in eigen beheer uitvoeren. Onder meer het plaatsen van stortstenen in een uitstroombed of het aan- en afwerken van taluds nadat de beschoeiings- en/of damwandwerkzaamheden zijn uitgevoerd.